İngilizce Terim: Risk Register

Türkçe Terim: Risk Kaydı

Kısaltma:-

Tanımlanmış riskler ile ilgili bilgilerin kaydı.


Bu içerik Risk Kaydı (Risk Register) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.