İngilizce Terim: Risk Homeostasis

Türkçe Terim: Risk Homeostazisi

Kısaltma: –

Bir operatörün insan-makine sisteminin güvenliğini arttıran yeni teknolojinin uygulanmasını takiben, istikrarlı bir risk algısı yaratmaya çalışacağı teorisi.
Teoriler daha fazla güvenlik önlemi alınmış proseslerde operatörlerin daha fazla risk alacağını gösteriyor.


Bu içerik Risk Homeostazisi (Risk Homeostasis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.