İngilizce Terim: Risk Financing

Türkçe Terim: Risk Finansmanı

Kısaltma:-

Değerlendirilen senaryolara ait mali sonuçlarının incelenmesi


Bu içerik Risk Finansmanı (Risk Financing) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.