İngilizce Terim: Risk Assessment

Türkçe Terim: Risk Değerlendirmesi

Kısaltma:-

Risk azaltma stratejilerinin sıralanması veya risk hedefleriyle karşılaştırılmasıyla oluşan süreçtir.


Bu içerik Risk Değerlendirmesi (Risk Assessment) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.