İngilizce Terim: Risk Evaluation

Türkçe Terim: Risk Değerlemesi

Kısaltma:-

Risk analiz sonuçlarını risk kriterleri ile karşılaştırma işlemi, riskin ve büyüklüğünün kabul edilebilir veya tolere edilebilir seviyede olup olmadığını belirleme süreci.


Bu içerik Risk Değerlemesi (Risk Evaluation) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.