İngilizce Terim: Risk Contour

Türkçe Terim: Risk Sınırı

Kısaltma:

Tesisin çevresindeki eşit seviyedeki bireysel risk noktalarını birleştiren çizgiler


Bu içerik Risk Sınırı (Risk Contour) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.