İngilizce Terim: Risk-Based Process Safety

Türkçe Terim: Risk Temelli Proses Güvenliği

Kısaltma: RBPS

Emniyet yönetimi faaliyetlerini tasarlamak, düzeltmek ve iyileştirmek için risk odaklı stratejileri kullanan proses güvenlik yönetim sistemi yaklaşımı.


Bu içerik Risk Temelli Proses Güvenliği (Risk-Based Process Safety) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.