İngilizce Terim: Risk Attitude

Türkçe Terim: Risk Tutumu

Kısaltma: –

Kuruluşun riski değerlendirmesi, muhafaza etmesi, sonuçlarını göze alması ya da riskten uzaklaşması.


Bu içerik Risk Tutumu (Risk Attitude) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.