İngilizce Terim: Risk Appetite

Türkçe Terim: Risk İştahı

Kısaltma: –

Bir organizasyonun kontrolünü eline almak istediği risk şekli ve miktarı.


Bu içerik Risk İştahı (Risk Appetite) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.