İngilizce Terim: Risk Analysis

Türkçe Terim: Risk Analizi

Kısaltma:-

Niceliksel bir tahminin geliştirilmesi için kullanılan risk tabanlı mühendislik değerlendirmesidir. Olayın sıklığını başlatan tahminleri birleştirmek, bağımsız koruma katmanı ve sonuçlarını incelemek için kullanılan tekniklerin genel ifadesi.


Bu içerik Risk Analizi (Risk Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.