İngilizce Terim: Overhaul

Türkçe Terim: Revizyon

Kısaltma:-

Bir varlığın kabul edilebilir bir duruma getirilmesi için yapılan kapsamlı bir inceleme ve restorasyon.


Bu içerik Revizyon (Overhaul) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.