İngilizce Terim: Return On Net Assets

Türkçe Terim: Net Varlıklar Üzerinden Geri Dönüş

Kısaltma: RONA

Oluşan kar ve bu karı elde ettiren fiziksel varlıkların net değerinin yüzde ile ifade edilmesi. Bir diğer deyişle şirketin, varliklarina göre ne kadar karli olduğunu gösteren mali oran.


Bu içerik Net Varlıklar Üzerinden Geri Dönüş (Return On Net Assets) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.