İngilizce Terim: Resilience

Türkçe Terim: Esneklik

Kısaltma: –

Bir organizasyonun karmaşık ve değişen bir ortamdaki, uyumluluk kapasitesi.


Bu içerik Esneklik (Resilience) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.