İngilizce Terim: Rescue

Türkçe Terim: Kurtarma

Kısaltma:

Bir acil durum anında tehlikedeki kişilerin yerini tespit etmeyi, bu kişileri tehlikeden uzaklaştırmayı, yaralıları tedavi etmeyi ve yaralıları uygun sağlık tesisine taşımayı kapsayan eylemler bütünü


Bu içerik Kurtarma (Rescue) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 52  kategorisi kapsamındadır.