İngilizce Terim: Required Relief Rate

Türkçe Terim: Gerekli Tahliye Hızı

Kısaltma: –

Ekipman basıncının belirtilen tasarım değerini aşmasını önlemek için tahliye edilen gazın akış hızı.


Bu içerik Gerekli Tahliye Hızı (Required Relief Rate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları  kategorisi kapsamındadır.