İngilizce Terim: Request For Change

Türkçe Terim: Değişim Talebi

Kısaltma: RFC

Ekipmanlar, kimyasallar, prosedürler, organizasyonel yapılar ve personel değiştirme gibi konularda istenen resmi bir düzenleme. Bu, bir değişim talep formunu kullanarak veya mevcut bir iş isteği belgesine değişim talep bilgileri entegre edilerek yapılabilir.


Bu içerik Değişim Talebi (Request For Change) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi  kategorisi kapsamındadır.