İngilizce Terim: Repairable İtem

Türkçe Terim: Tamir Edilebilir Öğe

Kısaltma: –

Farklı sebeplerden kaynaklanan arızalar sonucunda tamir edilip çalışabilir duruma getirilebilen öğe.


Bu içerik Tamir Edilebilir Öğe (Repairable İtem) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.