İngilizce Terim: Repair

Türkçe Terim: Tamir

Kısaltma:

Arızalı bir ekipmanı ilgili tasarım standartlarına uygun bir şekilde tamamen hizmete elverişli duruma getirmek


Bu içerik Tamir (Repair) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.