İngilizce Terim: Remaining Life

Türkçe Terim: Kalan Ömür

Kısaltma: –

Ekipmanın ömrünü tamamlaması ve servisten çıkarılması için belirli korelasyonlara dayanarak yapılan hesaplamalar sonucunda tahmin edilen süre. Kontrol sonuçlarına dayalı tahmin yöntemi.


Bu içerik Kalan Ömür (Remaining Life) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.