İngilizce Terim: Reliability Centered Maintenance

Türkçe Terim: Güvenilirlik Merkezli Bakım

Kısaltma: RCM

İşletmedeki herhangi bir varlık için uygun hata yönetimi ilkelerini belirlemek için kullanılan bir yöntem.


Bu içerik Güvenilirlik Merkezli Bakım (Reliability Centered Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.