İngilizce Terim: Reliability Analysis

Türkçe Terim: Güvenilirlik Analizi

Kısaltma: –

[1]Önemli parçaların bakım operasyonlarını belirleme ve bunları güvenlik, çevre, operasyonel ve ekonomik sonuçlar açısından arızaya göre sınıflandırma süreci. Parçaya ait arıza modu tanımlanır ve bu arızaya karşı koyması için uygun bir bakım politikası yürütülür.
[2]Bir prosesin, sistemin veya ekipmana ait parçanın güvenilirliğinin belirlenmesi.


Bu içerik Güvenilirlik Analizi (Reliability Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.