İngilizce Terim: Release Rate

Türkçe Terim: Boşalma Hızı

Kısaltma:

Boşalma kaynağından birim zamanda salınan yanıcı gaz, sıvı, buhar ya da sis miktarı.


Bu içerik Boşalma Hızı (Release Rate) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.