İngilizce Terim: Relaxation Time Constant (T)

Türkçe Terim: Gevşeme Süresi Sabiti

Kısaltma:

Bir materyal üzerindeki yükün e^-1 yani 36.7% sine Ohm kanununa uygun şekilde bozunması için geçen, saniye olarak ifade edilen, süre


Bu içerik Gevşeme Süresi Sabiti (Relaxation Time Constant (T)) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.