İngilizce Terim: Relative Density Of A Gas Or A Vapour

Türkçe Terim: Bağıl Yoğunluğu (Gaz/Hava)

Kısaltma:

Bir gaz ya da buharın yoğunluğunun aynı basınçtaki havanın yoğunluğuna oranı


Bu içerik Bağıl Yoğunluğu (Gaz/Hava) (Relative Density Of A Gas Or A Vapour) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.