İngilizce Terim: Reflected Pressure

Türkçe Terim: Yansıyan Basınç

Kısaltma:

bir blastla karşılaşan nesneye uygulanacak impals ya da basınç.


Bu içerik Yansıyan Basınç (Reflected Pressure) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.