İngilizce Terim: Redundancy

Türkçe Terim: Yedeklilik

Kısaltma:

[1]Gerekli bir işlevi yerine getirmek veya gerekli bir bilgiyi temsil etmek için birden fazla aracın varlığı. Kopyalanan fonksiyonel elemanlar ve benzer parçaların eklenmesi yedeklilik için örnek olarak verilebilir.

Not 1: Yedeklilik öncelikli olarak güvenilirliği (ekipmanın belirli bir süre içerisinde sorunsuz çalışması) ve kullanılabilirliği (ekipmanın talep anında verilen görevi yapması) geliştirmek için kullanılır. Ayrıca hatalı okuma yapan ekipmanlar ortadan kaldırır.

Not 2: Yedeklilik ;
a) “sıcak” veya “aktif” (aynı anda çalışan tüm elemanlar)
b) “soğuk” veya “uyku” (yedekli elemanlarda aynı anda sadece bir tanesinin çalışması)
c) “karışık” (aynı anda birden fazla elemanın çalışabilmesi veya birkaç elemanın aynı anda beklemesi)
şeklinde olabilir.

Not 3: IEC 62439 (IEV 191-15-01 )’e göre yedeklilik, gerekli bir işlevi yerine getirmek için iki veya daha fazla şeyden oluşan bir elemanın varlığı.

[2]Yedeklilik genellikle yanlış anlaşılan bir terimdir. Yedeklilik bir parça ya da bileşen yerine iki parçaya yada bileşene sahip olunduğu bir durumda koruyucu bakımın o kadar önemli olmadığı algısından daha fazlasını ifade eder. Yedeklilik, en temel tanımına göre; belirli bir işlevi yerine getirmek için birden fazla bileşenin mevcut olduğu durum anlamına gelsede yedeklilik tek başına iki veya daha fazla yedek bileşenden birinin başarısız olduğunu gösteren yeterli veriyi sağlamaz. Uyku ve yedek bileşenleri yedekliliği önermektedir fakat aynı anda çalışamazlar. Gerçek yedeklilik bileşenleri eş zamanlı olarak çalışır. Bununla ilgili olarak yedeklilik, her bileşen için arıza belirtisinin göstergesi olamaz.


Bu içerik Yedeklilik (Redundancy) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.