İngilizce Terim: Recommended Actions

Türkçe Terim: Önerilen Eylemler

Kısaltma:

Hata nedeniyle riski azaltmak veya ortadan kaldırmak için FMEA ekibi tarafından önerilen görevler. Önerilen eylemler; önceliklendirmeyi ve düzeltici önlemin maliyetini göz önünde bulundurmalıdır. Her neden için birçok önerilen eylem olabilir


Bu içerik Önerilen Eylemler (Recommended Actions) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 51  kategorisi kapsamındadır.