İngilizce Terim: Rebuild

Türkçe Terim: Yenileme

Kısaltma: –

Tasarımında uygulanmış özelliklerine uygun olarak bir parçanın kabul edilebilir duruma getirilmesi.


Bu içerik Yenileme (Rebuild) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.