İngilizce Terim: Reactors

Türkçe Terim: Reaktörler

Kısaltma:CSTR, PFR

Sürekli Karıştırmalı Tank Reaktör (CSTR): Beslemenin sürekli olduğu ve ürünlerin sürekli olarak çıktığı reaksiyon tankı. Reaktör, içerisinde eşit konsantrasyonu yakalamak için sürekli olarak karıştırılır.
Piston Akışlı Reaktör (PFR): İçerisinde boru demetleri bulunan, akışkanın sürekli olarak beslendiği ve ürünün sürekli olarak çıktığı reaksiyon tankı. Reaktör içerisidesinki sıcaklık ve konsantrasyon düzenli değildir.
Kesikli Reaktör: Kesikli reaktörde tepkimeye girecek kimyasallar reaksiyonun başlangıcında reaktöre ilave edilir. Kimyasalların reaktör içerisinde belirli bir süre reaksiyona girmesine izin verilir. Reaksiyon gerçekleşirken besleme yapılmaz ya da reaksiyondan çıkan ürün reaktör içerisinden alınmaz. Reaksiyon tamamlandıktan sonra ürünler reaktörden alınır.
Yarı Kesikli Reaktör: Yarı kesikli reaktörde bazı kimyasallar reaksiyonun başlangıcında reaktöre eklenirken diğer kimyasallar ise reaksiyonun devam ettiği süre içerisinde sürekli olarak reaktöre beslenir.


Bu içerik Reaktörler (Reactors) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.