İngilizce Terim: Reactive Material

Türkçe Terim: Reaktif Madde

Kısaltma:

Tehlikeli bir olay meydana gelmesi için, kendi kendine reaksiyona girerek veya hava ile oksitlenerek veya su ile reaksiyona girerek ateşleme kaynağı olmaksızın sahip olduğu enerjiyi serbest bırakabilen malzemedir. Reaksiyonun başlaması, termal veya mekanik enerjinin etkisiyle veya reaksiyon hızını arttıran katalitik etki ile olabilir.


Bu içerik Reaktif Madde (Reactive Material) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.