İngilizce Terim: Reactive Maintenance

Türkçe Terim: Reaktif Bakım

Kısaltma: –

Arıza olaylarına derhal yanıt olarak yapılan bakım tamiratı, normalde planlama yapılmaksızın, her zaman planlanmamıştır.


Bu içerik Reaktif Bakım (Reactive Maintenance) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım  kategorisi kapsamındadır.