İngilizce Terim: Reaction To Fire

Türkçe Terim: Yangına Tepki

Kısaltma:

Belirli şartlar altında bir ürünün yangına maruz kaldığında gösterdiği tepki


Bu içerik Yangına Tepki (Reaction To Fire) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım 53  kategorisi kapsamındadır.