İngilizce Terim: Radiation İntensity

Türkçe Terim: Radyasyon Yoğunluğu

Kısaltma:-

Alev alan kimyasaldan çıkan alevin etrafa yaydığı radyant ısı transfer hızı.


Bu içerik Radyasyon Yoğunluğu (Radiation İntensity) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım API Standartları kategorisi kapsamındadır.