İngilizce Terim: Radiant Heat

Türkçe Terim: Radyan Isısı

Kısaltma:

Bir kaynaktan yayılan kızılötesi ışıma


Bu içerik Radyan Isısı (Radiant Heat) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.