İngilizce Terim: Quick-Acting Door Or Cover

Türkçe Terim: Hızlı Açılan Kapı Ya Da Kapak

Kısaltma:

Bir kapı kolunun hareketi ya da çarkın döndürülmesi gibi basit yöntemlerle açılan ya da kapanan kapı ya da kapak.


Bu içerik Hızlı Açılan Kapı Ya Da Kapak (Quick-Acting Door Or Cover) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.