İngilizce Terim: Quenching

Türkçe Terim: Söndürme

Kısaltma: –

Yüksek sıcaklıktan ani şekilde soğutma. Örneğin yüksek sıcaklıkta gerçekleşen bir reaksiyonun ani şekilde soğutulması sonucu reaksiyonu durdurmak ve reaksiyonun gerçekleşmesini önlemek.


Bu içerik Söndürme (Quenching) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.