İngilizce Terim: Pyrophoric

Türkçe Terim: Piroforik

Kısaltma:

Standart ortam koşullarında havaya kısa süre maruza kaldığında kendiliğinden tutuşabilen, oksitlenmeye hazır malzeme.


Bu içerik Piroforik (Pyrophoric) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.