İngilizce Terim: Purge Gas

Türkçe Terim: Temizleme Gazı

Kısaltma: –

Sürekli ya da belirli aralıklarla beslendiği atmosferin alevlenmemesini sağlamak. Temizleme gazı atıl (inert) ya da yanıcı olabilir.


Bu içerik Temizleme Gazı (Purge Gas) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.