İngilizce Terim: Puff Release

Türkçe Terim: Puff Salınımı

Kısaltma:

Bknz: Anlık Salınım


Bu içerik Puff Salınımı (Puff Release) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.