İngilizce Terim: Proven In Use

Türkçe Terim: Kullanımda Kanıtlanmış

Kısaltma:

Bir elemanın belirli bir konfigürasyonu için operasyonel deneyimlerin analizlerine dayalı olarak, tehlikeli ve sistematik hataların olasılığının yeterince düşük olmasının gösterilmesi. Elemanı kullanan her emniyet fonksiyonunun gerekli güvenlik bütünlüğü seviyesine ulaşması.


Bu içerik Kullanımda Kanıtlanmış (Proven In Use) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.