İngilizce Terim: Protective System

Türkçe Terim: Koruyucu Sistem

Kısaltma:

Basınç emniyet vanası gibi, bir olayın meydana gelmesini önlemeye ya da oluşma ihtimalini azaltmaya yarayan sistemler


Bu içerik Koruyucu Sistem (Protective System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.