İngilizce Terim: Protection Layer

Türkçe Terim: Koruma Katmanı

Kısaltma: –

Bir senaryonun istenmeyen sonuca gitmesini engelleyen cihaz, sistem veya eylemdir.


Bu içerik Koruma Katmanı (Protection Layer) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri  kategorisi kapsamındadır.