İngilizce Terim: Process Hazard Analysis

Türkçe Terim: Proses Tehlike Analizi

Kısaltma:PHA

Bir proses veya faaliyetle ilişkili tehlikeli durumların önemini tanımlayan ve nitel olarak analiz eden geniş kapsamlı bir tehlike değerlendirme sistematiğidir.


Bu içerik Proses Tehlike Analizi (Process Hazard Analysis) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.