İngilizce Terim: Process Safety Management

Türkçe Terim: Proses Güvenliği Yönetimi

Kısaltma:PSM

Bir tesise ait bir prosesten gelen kimyasalların veya enerjinin kontrolsüz salınımına karşı önlemlere (korunma, hazır olma, azaltma, müdahale etme ve iyileştirme) odaklanan bir yönetim sistemi.


Bu içerik Proses Güvenliği Yönetimi (Process Safety Management) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.