İngilizce Terim: Process Safety Competency

Türkçe Terim: Proses Güvenliği Yetkinliği

Kısaltma:-

Bknz: Yetkinlik.


Bu içerik Proses Güvenliği Yetkinliği (Process Safety Competency) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.