İngilizce Terim: Process Safety Culture

Türkçe Terim: Proses Güvenliği Kültürü

Kısaltma:-

Proses güvenliğinin yönetilme şeklini belirleyen topluluğun değerlerinin ve davranışlarının birleşimi. Proses güvenlik kültürü, daha güvenli proses operasyonlarını destekleyen tutum ve davranışları ifade eder.


Bu içerik Proses Güvenliği Kültürü (Process Safety Culture) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Güvenlik Yönetimi kategorisi kapsamındadır.