İngilizce Terim: Process Area

Türkçe Terim: Proses Alanı

Kısaltma:

Patlama, yangın veya toksik madde salma potansiyeline sahip kimyasalları işlemek veya depolamak için kullanılan ekipmanları (borular, pompalar, vanalar, tanklar, reaktörler ve yardımcı yapılar) içeren alan.


Bu içerik Proses Alanı (Process Area) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.