İngilizce Terim: Process Flow Diagram

Türkçe Terim: Proses Akış Diyagramı

Kısaltma:PFD

[1]Proses sırasında bir ekipmandan diğerine giden ürünün akışını gösteren diyagram. Genellikle basınç, sıcaklık, kompozisyon, çeşitli akış oranları, ısı kaybı v.b ile ilgili bilgileri sağlar.
[2]Grafiksel semboller vasıtasıyla bir proses sisteminin veya proses tesisinin konfigürasyonunu gösteren diyagramdır.


Bu içerik Proses Akış Diyagramı (Process Flow Diagram) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Proses Tehlike Analizleri kategorisi kapsamındadır.