İngilizce Terim: Procedure Management System

Türkçe Terim: Prosedür Yönetim Sistemi

Kısaltma:-

Prosedürlerin güncel, erişilebilir ve doğru olmasını sağlamak üzere geliştirme, bakım, gözden geçirme, onaylama ve dağıtımı sürekli olarak kontrol etmek için kullanılan sistem.


Bu içerik Prosedür Yönetim Sistemi (Procedure Management System) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Güvenilirlik Merkezli Bakım kategorisi kapsamındadır.