İngilizce Terim: Property Line

Türkçe Terim: Mülk Sınırı

Kısaltma:

İki mülkiyet arasındaki sınır çizgisi


Bu içerik Mülk Sınırı (Property Line) terimi hakkında bilgilendirme amaçlı oluşturulmuştur. Terim hakkında yapılan tanım Patlamadan Korunma  kategorisi kapsamındadır.